Nước Mắm Hoàng Gia Tại Australia

Nước Mắm Hoàng Gia Tại New Zealand

hinh website copy

NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN: SYDNEY TISSUES PTY LTD

Địa chỉ: 23 HALLSTROM PLACE, WETHERILL PARK, NSW 2164
Điện thoại: 0478 724 899
Email: ken@sydneytissues.com.au

Danh sách các điểm bán lẻ tại Australia

Bang NSW

Sieu Thi Dong Khanh

1. SIÊU THỊ ĐỒNG KHÁNH

Địa chỉ: 109 JOHN ST, CABRAMATTA, NSW 2166
Điện thoại: (02) 9726 9104

NHA HANG DONG HOA e1675074593722

2. NHÀ HÀNG ĐÔNG HOA SYDNEY

Địa chỉ: 117 JOHN ST, CABRAMATTA, NSW 2166
Điện thoại: (02) 9723 0336

PHO VIET

3. PHỞ VIỆT RESTAURANT

Địa chỉ: 11 JOHN ST, CABRAMATTA, NSW 2166
Điện thoại: (02) 9278 6657

COM TAM SAI GON

4. CƠM TẤM SÀI GÒN

Địa chỉ: 11/68 JOHN ST, CABRAMATTA, NSW 2166
Điện thoại: (02) 8764 3387

Pho Ann e1675074677817

5. PHỞ ANN

Địa chỉ: 70/72 JOHN ST, CABRAMATTA, NSW 2166
Điện thoại: (02) 9723 2529

Luxury KingDom

6. LUXURY KINGDOM

Địa chỉ: 66 JOHN ST, CABRAMATTA, NSW 2166
Điện thoại: 0468 388 868

Jolie Juice

7. JOLIE JUICE

Địa chỉ: SHOP 18, 103 JOHN ST, CABRAMATTA, NSW 2166
Điện thoại: 0432 500 553

Thanh Van Restaurant

8. THANH VAN RESTAURANT

Địa chỉ: 327 CHAPEL RD, BANKSTOWN, NSW 2200
Điện thoại: (02) 9708 2973

VietPhat

9. VIET PHAT ASIAN GROCERY

Địa chỉ: 45 BANKSTOWN CITY PLAZA, BANKSTOWN, NSW 2200
Điện thoại: (02) 8764 1562

AQUA NOODLE e1675074482168

10. AQUA NOODLE HOUSE

Địa chỉ: AQUA NOODLE HOUSE, 256 CHAPEL RD, BANKSTOWN, NSW 2200
Điện thoại: (02) 9708 5920

Coffee Ngan

11. CAFÉ NGÂN

Địa chỉ: 300 CHAPEL RD, BANDSTOWN, NSW 2200
Điện thoại: 0451 685 931

ThienHuong

12. THIEN HUONG GROCERY

Địa chỉ: 56 BANDSTOWN CITY PLAZA, BANDSTOWN, NSW 2166
Điện thoại: 0403 237 027

HONG PHUOC e1675074785556

13. HONG PHUOC TWO GROCERY P/L

Địa chỉ: 305 ILLAWARRA RD, MARRICKVILLE, NSW 2204
Điện thoại: 0451 166 824

Huong Giang

14. HUONG GIANG RESTAURANT

Địa chỉ: 287 MARRICKVILLE, MARRICKVILLE, NSW 2204
Điện thoại: 029 569 3698

Pho Ngon

15. PHO NGON RESTAURANT

Địa chỉ: 8-10 FLORENCE ST, HORNSBY NSW 2077
Điện thoại: (02) 9477 6300

Bang Victoria

Ausviet Food trading PNG 01

1. AUSVIET FOOD PTY LTD

Địa chỉ: 27 Davies Avenue Sunshine North Vic 3020
Điện thoại: 0481 177 996

CF PHU KHANH

2. CAFÉ PK – PHU KHANH VIETNAMESE MUSIC CAFÉ

Địa chỉ: Shop G8/ 46-58 Buckingham Avenue, Springvale, Vic. 3171
Điện thoại: 0432 997 174

Thuy Duoc

3. THUY DUOC ASIAN GROCERY

Địa chỉ: 130 Hopkins St, Footscray VIC 3011
Điện thoại: 0452 652 669

Viet Kitchen

4. VIET KITCHEN

Địa chỉ: 110 Hopkins St, Footscray VIC 3011
Điện thoại: 0432 684 305

Tra Vinh

5. TRA VINH RESTAURANT

Địa chỉ: 320 Main Rd E, St Albans VIC 3021
Điện thoại: 0421 578 921

Pho Chu The

6. PHO CHU THE

Địa chỉ: 92 Hopkins St, Footscray VIC 3011
Điện thoại: 0421 692 083

Thuan An

7. THUAN AN RESTAURANT

Địa chỉ: 253 Hampshire Rd, Sunshine VIC 3020
Điện thoại: 0403 255 632

Tiểu bang Tây Úc

cbb9f1 394c1ad5c48f4f2898930999ff30b68f mv2

1. MCQ MORLEY – COVENTRY VILLAGE

Địa chỉ: 243-253 Walter Rd, Morley WA 6062
Điện thoại: 08 9248 5623

z4228729700804 92cb791e8127a6527da94759ef58f159

2. MCQ MALAGA

Địa chỉ: 688 Marshall Rd, Malaga WA 6090
Điện thoại: 08 9248 5623

z4228731213751 031d3905d7f7b4d105a7979d7e327be8

3. MCQ BEECHBORO

Địa chỉ: 17/412 Beechboro Rd N, Morley WA 6062
Điện thoại: 08 9248 5623

z4228739483269 51f6d36955f7f665bdd5e6d72ce0bcda

4. MCQ ARMADALE

Địa chỉ: 59/10 Orchard Ave, Armadale WA 6112
Điện thoại: 08 9248 5623

Danh sách các điểm bán lẻ tại New Zealand

Auckland

sing lee copy

1. SING LEE FOODMARKET

Địa chỉ: 582 Great South Road, Papatoetoe,
Auckland 2025
Điện thoại: +64 9 279 8789

gai lee copy

2. GAI LEE TRADING CO

Địa chỉ: 81 Atkinson Avenue, Ōtāhuhu, Auckland 1062
Điện thoại: +64 9 276 2828